אקדמיה להמונים

דמוקרטיה להמונים
יולי 2, 2017
בנקים, צאו מהכיתות!!
יולי 31, 2017

אקדמיה להמונים

אף כי האקדמיה בישראל מקצועית מאוד, ונהנית ממוניטין בינלאומיים, ככל שמדובר במפגש בין כלכלה לפוליטיקה, בולט המחסור בגישה ביקורתית המחוברת למציאות.

לימודי הכלכלה בישראל נשענים ברובם על מסורת אסכולת שיקגו הקלאסית, ואילו בלימודי הפוליטיקה חסר מאוד החיבור לכלכלה. כך, בעוד שחלק מהמכללות מדגישות את "החיבור לשטח" ואת הפן המעשי, גישתן אינה ביקורתית.
חלק מהן מתמקדות ב" נטוורקינג", מה שמנציח למעשה את בעיות הכלכלה הפוליטית, שכן גישה זו סוללת את הדרך לסטודנטיות ולסטודנטים להיות חלק משיטה לא צודקת ולא יעילה.

בחלק מהאוניברסיטאות, לעומת זאת, עיקר הבעיה היא ניתוק מהווייה הכלכלית בת-זמננו. כך, גם אוניברסיטאות שמלמדות גישות ביקורתיות לכלכלה, אינן מספקות כלים המאפשרים לבקר את הכלכלה הפוליטית הישראלית. למעשה, גם בתכניות הדגל של מדעי החברה, המשלבות פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ), החיבור בין תחומי דעת אלה נותר רופף ומלאכותי. הסטודנטים אומנם לומדים תכנים משלושה חוגים, אך מעט מאוד קורסים אינטגרטיביים, וודאי לא קורסים שמחברים בין גישה ביקורתית לבין המציאות הכלכלית והקשרה הפוליטי הקונקרטי. לחלל הזה בדיוק נכנסים היום הארגונים שחברים איתנו בקואליציה – בשימת דגש על גישה ריאליסטית כלפי הכלכלה בת-זמננו – גישה שמאפשרת להבין בצורה טובה יותר את הקשר ההדוק והבלתי ניתן להפרדה בין כלכלה לבין פוליטיקה;

במיוחד, להבין בצורה טובה בהרבה כיצד קשר זה בא לידי במציאות הישראלית. יתרה מכך, איננו מסתפקים בגישה מחקרית או פדגוגית חדשנית, אלא אנו מפתחים כלים מעשיים המאפשרים גם לשנות את המציאות.

יחד עם זאת, אנחנו מייחלים ליום בו הממסד, בראש ובראשונה ברגולטורי, כמו גם זה האקדמי, ייתר חלק מהפעילות שלנו. אל תעצרו  עדיין נשימה, אבל אנחנו כן מבטיחים להמשיך ולפעול במרץ ובנחישות לטובת זאת.

Comments are closed.